Samoorganizacja Ekonomiczna -- perspektywa anarchistyczna

Samoorganizacja Ekonomiczna -- perspektywa anarchistyczna

Petros Polonos

Book 2 of Strategie 21

Language: Polish

Publisher: TePeWu CC-BY-SA

Published: Feb 9, 2021

Description:

Anarchistyczna perspektywa samoorganizacji ekonomicznej w warunkach Wszechkryzysu

Wprowadzenie do zagadnienia

Ten tekst  powstał jako wprowadzenie do rozmowy na spotkaniu kółka dyskusyjnego, jakie zawiązało się na jednej z anarchistycznych grup w ramach Facebooka. Rozrósł się w trakcie pisania, co spowodowało konieczność dodania na wstępie skróconego podsumowania. Obecna wersja jest nieco przeredagowana, cytaty angielskie przetłumaczono na polski, a na końcu dodano rozdział przedstawiający wrażenia i refleksje z konwersacji online (do posłuchania tutaj: https://kinowolnosc.pl/videos/watch/48596d8c-b887-4e47-9566-386a0d8b2a2e).